OGŁOSZENIE O PRZETARGU

11.06.2024
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 13 (dalej „Spółka”) działając na podstawie obowiązujących przepisów oraz Instrukcji sprzedaży rzeczowych składników majątku (dalej „INSTRUKCJA”) ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny nr II/6/PN/24 na sprzedaż składników majątkowych wg poniższego zestawienia:
Lp.   Nazwa i typ Ilość sztuk   Rok produkcji  Cena wywoławcza brutto
[zł/szt.]
 Stan
 1.  Samochód ciężarowy SCANIA P440 z zabudową HDS nr rej. RSTNV41  1  2013  269 124,00  Używany

Prowadzącym przetarg jest Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli.
Prowadzący przeprowadzi przetarg  w dniu 27.06.2024 r. w siedzibie Spółki w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 13. o godz. 12.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty oraz wpłacenie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnych złotych), na rachunek 46 1140 1078 0000 4083 6500 2001  w terminie do 26.06.2024 r. do godz. 14.00

Przedmiot przetargu można obejrzeć i zapoznać się z ich stanem technicznym   w dni robocze w godz. 9.00-14.00 do dnia 26.06.2024 r. do godz. 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z niżej wskazaną osobą.
Informację na temat stanu faktycznego przedmiotu przetargu udziela:
Pan Stelmach Marcin tel.664460730
Wszelkie informacje dotyczące przetargu, oraz pliki do pobrania (załączniki) dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem https://bioeko.tauron.pl/