O spółce

Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o. to specjalistyczny operator zarządzający
ofertą produktową Ubocznych Produktów Spalania i Ubocznych Produktów
Wydobycia w imieniu Grupy TAURON.

Spółka Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. należy do Grupy TAURON, jednego z kluczowych holdingów energetycznych w Europie Środkowo – Wschodniej, który działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego. 

Głównymi partnerami biznesowymi są firmy z branży:

cementowejbetoniarskiejprzetwórstwa drewno-pochodnego

drogowejbudowlanejenergetycznej

rolniczejgórniczejciepłowniczej

melioracyjnejceramicznej

Zakres działalności spółki

Sprzedaż

Handel Ubocznymi Produktami Spalania i Ubocznymi Produktami Wydobycia na rynki zewnętrzne z jednostek wytwórczych Grupy TAURON Działalność handlowa w zakresie obrotu biomasą poza Grupą TAURON, poprzez zakup oraz odsprzedaż różnych form towaru

Bioeko Grupa TAURON  sp. z o.o. dla Grupy TAURON

Zapewnienie ciągłości dostaw biomasy do jednostek wytwórczych Grupy TAURON poprzez zakup, transport oraz uwierzytelnienie drewna energetycznego i biomasy AGRO

Logistyka i transport

Świadczenie usług transportowych oraz sprzętowychIndywidualny dobór sprzętu Fachowa pomoc wykwalifikowanej kadry