O spółce

Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o. to specjalistyczny operator prowadzący działalność handlową związaną ze sprzedażą i zagospodarowaniem Ubocznych Produktów Spalania oraz Ubocznych Produktów Wydobycia pochodzących ze wszystkich jednostek wytwórczych Grupy TAURON oraz jedyny dostawca biomasy w Grupie. 

Spółka Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. należy do Grupy TAURON, jednego z kluczowych holdingów energetycznych w Europie Środkowo – Wschodniej, który działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego. 

Głównymi partnerami biznesowymi są firmy z branży:

cementowej

betoniarskiej

przetwórstwa drewno-pochodnego


drogowej

budowlanej

energetycznej


rolniczej

górniczej

ciepłowniczej


melioracyjnej

ceramicznej


Zakres działalności spółki

Sprzedaż

Handel Ubocznymi Produktami Spalania i Ubocznymi Produktami Wydobycia na rynki zewnętrzne z jednostek wytwórczych Grupy TAURON Działalność handlowa w zakresie obrotu biomasą poza Grupą TAURON, poprzez zakup oraz odsprzedaż różnych form towaru

Bioeko Grupa TAURON  sp. z o.o. dla Grupy TAURON

Zapewnienie ciągłości dostaw biomasy do jednostek wytwórczych Grupy TAURON poprzez zakup, transport oraz uwierzytelnienie drewna energetycznego i biomasy AGRO

Logistyka i transport

Świadczenie usług transportowych oraz sprzętowychIndywidualny dobór sprzętu Fachowa pomoc wykwalifikowanej kadry