O spółce

Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. to specjalistyczny operator zarządzający ofertą produktową i procesami sprzedaży i zagospodarowania ubocznych produktów
spalania oraz ubocznych produktów wydobycia. Firma jest również dostawcą
biomasy do jednostek spalających zarówno w grupach energetycznych jak
i do klientów instytucjonalnych.
Wdrażamy Gospodarkę Obiegu Zamkniętego (GOZ) w sektorze energetycznym
i wydobywczym.

Spółka Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. należy do Grupy TAURON, jednego z kluczowych holdingów energetycznych w Europie Środkowo – Wschodniej, który działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego. 

Głównymi partnerami biznesowymi są firmy z branży:

cementowej, betoniarskiej, przetwórstwa drewno-pochodnego

drogowej, budowlanej, energetycznej

rolniczej, górniczej, ciepłowniczej

melioracyjnej, ceramicznej

Zakres działalności spółki

Sprzedaż

Handel Ubocznymi Produktami Spalania i Ubocznymi Produktami Wydobycia na rynki zewnętrzne z jednostek wytwórczych Grupy TAURON Działalność handlowa w zakresie obrotu biomasą poza Grupą TAURON, poprzez zakup oraz odsprzedaż różnych form towaru

Bioeko Grupa TAURON  sp. z o.o. dla Grupy TAURON

Zapewnienie ciągłości dostaw biomasy do jednostek wytwórczych Grupy TAURON poprzez zakup, transport oraz uwierzytelnienie drewna energetycznego i biomasy AGRO

Logistyka i transport

Świadczenie usług transportowych oraz sprzętowychIndywidualny dobór sprzętu Fachowa pomoc wykwalifikowanej kadry