Produkty i usługi

Spółka posiada w swojej ofercie biomasę pochodzenia: roślinnego lub zwierzęcego jak i Uboczne Produkty Spalania i Wydobycia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą handlową. Oferowane produkty znajdują zastosowanie w energetyce zawodowej (biomasa). Natomiast UPS i UPW w szeroko rozumianym budownictwie: drogowym, melioracyjnym, górnictwie.

Biomasa

Biomasa to pozostałe części odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonym w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznego (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1 ze zm.).

Zobacz więcej

Uboczne Produkty Spalania i Wydobycia

Od 2017 r. Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. jest operatorem w zakresie gospodarowania ubocznymi produktami spalania, które powstają w procesie spalania węgla i biomasy w jednostkach wytwórczych Grupy TAURON, a także ubocznymi produktami wydobycia, otrzymywanymi w wyniku działalności wydobywczych kopalni. 

Zobacz więcej

Usługi

Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. dysponuje nowoczesną specjalistyczną flotą transportową do przewozu biomasy. Posiadamy samochody ciężarowe składające się z ciągników siodłowych, naczep samowyładowczych, pojazdów typu hakowiec, HDS -przeznaczonych do przewozu drzewa, kontenerów.

Zobacz więcej