Innowacje i rozwój

Działania Badawczo Rozwojowe BGT skoncentrowane są na wyznaczaniu nowych kierunków wykorzystania UPS i UPW oraz produktów biomasowych.

Nowe technologie

Pracujemy nad koncepcjami nowych technologii dla nowych produktów w kierunku komercjalizacji badań
naukowych

Współpraca

Współpracujemy z ośrodkami badawczymi oraz środowiskiem naukowym w zakresie nowych zastosowań.

Ochrona zasobów naturalnych

Razem możemy tworzyć dedykowane produkty do konkretnych zastosowań na bazie UPS i UPW, by tym samym promować ideę gospodarki obiegu zamkniętego i chronić zasoby naturalne.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych rozwojem i promowaniem wykorzystania odpadów - nie tylko wydobywczych i energetycznych.