Władze spółkiJolanta Domirska Prezes Zarządu Wiceprzewodnicząca Rady NadzorczejDariusz Niemiec Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zygmunt Niski Sekretarz Rady Nadzorczej
Joanna Szydło-Cegielska Członek Rady Nadzorczej

Wiceprzewodnicząca Rady NadzorczejZgromadzenie Wspólników, jako najwyższy organ Spółki Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o., rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki, udziela absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz uchwala podział zysku.