UPS i UPW

Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o. to specjalistyczny operator zarządzający ofertą produktową Ubocznych Produktów Spalania i Ubocznych Produktów Wydobycia w imieniu Grupy TAURON.

Spółka Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

to stabilny partner biznesowy gwarantuje stabilność dostaw wynikającą ze statusu jednostek Grupy TAURON jako bezpośrednich producentów oferuje konkurencyjne ceny na rynku zajmuje się organizacją dostaw samochodowych oraz kolejowych

Zastosowanie oferowanych produktów  

Drogownictwo Branża cementowo-betonowa Budownictwo melioracyjne Budownictwo ogólne

Certyfikaty

W dniu 27.11.2020 Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. uzyskała certyfikat stałości właściwości użytkowych o numerze 1488-CPR-0901/W dla wyrobu budowlanego „Popiół lotny do betonu” wytwarzanego w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.

Zapraszamy do kontaktu

Marzena Bartnik

Specjalista ds. Handlowych

572 889 455

marzena.bartnik@tauron.pl

Podział produktowy:
Popioły lotne (10 01 02)
Krzysztof Czyżowski

Specjalista ds. Handlowych

571 665 327

krzysztof.czyzowski@tauron.pl

Podział produktowy:
Popioły lotne z kotłów fluidalnych (10 01 82) Zagospodarowanie

Krystian Sokół

Specjalista ds. Handlowych

571 665 317

krystian.sokol@tauron.pl

Podział produktowy:
Kruszywa powydobywcze (01 04 12, 01 01 02) Siarczan wapnia (10 01 05)

Zbigniew Ziemianin

Specjalista ds. Handlowych

572 886 708

zbigniew.ziemianin@tauron.pl

Podział produktowy:
Kruszywa powydobywcze (01 04 12, 01 01 02) Żużle (10 01 01)
Popioły denne z kotłów fluidalnych (10 01 24)
Zagospodarowanie

Leszek Wąchała

Starszy Specjalista ds. Handlowych

572 886 602 

leszek.wachala@tauron.pl

Podział produktowy:
Zagospodarowanie Popioły lotne z kotłów fluidalnych (10 01 82)Oskar Dziura

Specjalista ds. Handlowych

571 665 955

oskar.dziura@tauron.pl

Podział produktowy:
UPS/UPW