Produkty na bazie UPS i UPW

Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. to specjalistyczny operator zarządzający ofertą produktową i procesami sprzedaży i zagospodarowania ubocznych produktów spalania oraz ubocznych produktów wydobycia. Firma jest również dostawcą biomasy do jednostek spalających zarówno w grupach energetycznych jak i do klientów instytucjonalnych.
Wdrażamy Gospodarkę Obiegu Zamkniętego (GOZ) w sektorze energetycznym i wydobywczym.

Certyfikaty

W dniu 27.11.2020 Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. uzyskała certyfikat stałości właściwości użytkowych o numerze 1488-CPR-0901/W dla wyrobu budowlanego „Popiół lotny do betonu” wytwarzanego w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.