UPS, UPW i produkty na bazie UPS

Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. to specjalistyczny operator zarządzający ofertą produktową i procesami sprzedaży i zagospodarowania ubocznych produktów spalania oraz ubocznych produktów wydobycia. Firma jest również dostawcą biomasy do jednostek spalających zarówno w grupach energetycznych jak i do klientów instytucjonalnych.
Wdrażamy Gospodarkę Obiegu Zamkniętego (GOZ) w sektorze energetycznym i wydobywczym.

Spółka Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

to stabilny partner biznesowy gwarantuje stabilność dostaw wynikającą ze statusu jednostek Grupy TAURON jako bezpośrednich producentów oferuje konkurencyjne ceny na rynku zajmuje się organizacją dostaw samochodowych oraz kolejowych

Zastosowanie oferowanych produktów  

Drogownictwo Branża cementowo-betonowa Budownictwo melioracyjne Budownictwo ogólne

Certyfikaty

W dniu 27.11.2020 Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. uzyskała certyfikat stałości właściwości użytkowych o numerze 1488-CPR-0901/W dla wyrobu budowlanego „Popiół lotny do betonu” wytwarzanego w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.

Zapraszamy do kontaktu

Krystian Sokół

Szef Biura Handlu UPS UPW

571 665 317

krystian.sokol@tauron.pl

Paweł Klimek

Starszy Specjalista ds. Handlowych

571 666 518

pawel.klimek@tauron.pl

Podział produktowy:
Popioły lotne z kotłów fluidalnych 
(10 01 82)
Popioły denne z kotłów fluidalnych Popiół biomasowy

Radosław Gosek

Specjalista ds. handlowych

571 667 257

radoslaw.gosek@tauron.pl

Podział produktowy:
Kruszywa UPW Żużle energetyczne (10 01 01)Leszek Wąchała

Główny Specjalista ds. Handlowych

572 886 602 

leszek.wachala@tauron.pl

Podział produktowy:
Popioły lotne z kotłów fluidalnych
(10 01 82)
Popioły denne z kotłów fluidalnych
(10 01 24)

Marcin Natanek

Specjalista ds. Handlowych

571 668 461 

marcin.natanek@tauron.pl

Podział produktowy: Popioły lotne krzemionkowe (10 01 02) Siarczan wapnia Mikrosfera

Łukasz Kula

Specjalista ds. Handlowych

571 668 460 

lukasz.kula@tauron.pl

Podział produktowy:
Kruszywa UPW Żużle energetyczne (10 01 01)