UPS i UPW

Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. w ramach Grupy TAURON pełni funkcję rynkowego operatora ubocznych produktów spalania (UPS) i ubocznych produktów wydobycia (UPW). Jednostki wytwarzania UPS i UPW zlokalizowane są w strategicznych punktach - bliskie położenie autostrady A4 i dróg krajowych

Spółka Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

to stabilny partner biznesowy gwarantuje stabilność dostaw wynikającą ze statusu jednostek Grupy TAURON jako bezpośrednich producentów oferuje konkurencyjne ceny na rynku zajmuje się organizacją dostaw samochodowych oraz kolejowych

Zastosowanie oferowanych produktów  

Drogownictwo Branża cementowo-betonowa Budownictwo melioracyjne Budownictwo ogólne

Certyfikaty

Bioeko Grupa Tauron sp. z o.o.  w dniu 11 maja 2018 r. uzyskała Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0662/W wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dla produktu budowlanego pod nazwą Popiół lotny do betonu produkowanego w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

Znak certyfikacji ITB Wyrób budowlany
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Zapraszamy do kontaktu

Dariusz Bęben

Specjalista ds. Handlowych

516-110-840

dariusz.beben@tauron.pl

Podział produktowy:
Popioły lotne z kotłów fluidalnych (10 01 82) Popioły z kotłów biomasowych (10 01 03) Żużle (10 01 01)

Paweł Korczyk

Specjalista ds. Handlowych

605-152-556

pawel.korczyk@tauron.pl

Podział produktowy:
Popioły lotne ze spalania węgla 10 01 02 Kruszywa PKW (kruszywa po wydobywcze) Popioło – żużle 10 01 80

Zbigniew Ziemianin

Specjalista ds. Sprzedaży i Zagospodarowania UPS/UPW

572-886-708

zbigniew.ziemianin@tauron.pl

Podział produktowy:
Żużle (10 01 01)
Popioły denne z kotłów fluidalnych (10 01 24)
Zagospodarowanie

Leszek Wąchała

Specjalista ds. Sprzedaży i Zagospodarowania UPS/UPW

572-886-602 

leszek.wachala@tauron.pl

Podział produktowy:
Zagospodarowanie