Dokumentacja

Bioeko Grupa TAURON sp.z.o.o. posiada Ceryfikat Systemu FSC® CoC oraz Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0662/W.
 • W dniu 7.11.2018 Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o. otrzymała drugi certyfikat dla popiołów lotnych do betonu produkowanych w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska. Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie posiada numer 1488-CPR-0689/W.

 • Bioeko Grupa Tauron sp. z o.o.  w dniu 11 maja 2018 r. uzyskała Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0662/W wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dla produktu budowlanego pod nazwą Popiół lotny do betonu produkowanego w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III.

  Certyfikat jest dokumentem  potwierdzającym spełnienie wymagań normy PN-EN 450-1:2012 dla popiołu lotnego stosowanego jako dodatek typu II przy produkcji betonu. 

  Certyfikaty:

  1. Znak certyfikacji ITB "Wyrób budowlany"
  2. Certyfikat stałości właściwości użytkowych
  3. 10 01 02 karta informacyjna substancji - pozostałości z węgla TW all
  4. Deklaracja nr 1 - Jaworzno
  5. Deklaracja nr 3 - Jaworzno

 • Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. w dniu 1 grudnia 2017r otrzymała Certyfikat Systemu FSC® CoC.

  Zakresem indywidualnego certyfikatu FSC w Bioeko GT sp. z o.o. objęto zakup i sprzedaż certyfikowanych trocin, zrzyn, zrębki oraz pelletu drzewnego.

  The Forest Stewardship Council® (FSC®) to organizacja zajmująca się promowaniem odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie.

  System FSC CoC jest jednym z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, popierany przez główne organizacje ekologiczne. 

  Certyfikat FSC daje możliwość identyfikowania wyrobów drzewnych pochodzących tylko i wyłącznie z odpowiedzialnej gospodarki leśnej, a przestrzeganie wytycznych systemu umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. 

  Certyfikacja w systemie FSC daje szanse na nowe kontrakty, pozwala na współpracę z firmami znajdującymi się w łańcuchu dostaw, zapewnia Klientów o naszym bezpośrednim uczestnictwie w globalnej ochronie środowiska . Dostęp do nowych rynków, do większej i bardziej zróżnicowanej bazy klientów to wpływ na wyższe przychody z działalności.