Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. w dniu 1 grudnia 2017r otrzymała Certyfikat Systemu FSC® CoC.

Zakresem indywidualnego certyfikatu FSC w Bioeko GT sp. z o.o. objęto zakup i sprzedaż certyfikowanych trocin, zrzyn, zrębki oraz pelletu drzewnego.

(FSC) jest organizacją zajmującą się certyfikacją lasów oraz produktów z drewna i papieru. 

System FSC CoC jest jednym z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, popierany przez główne organizacje ekologiczne. 

Certyfikat FSC daje możliwość identyfikowania wyrobów drzewnych pochodzących tylko i wyłącznie z odpowiedzialnej gospodarki leśnej, a przestrzeganie wytycznych systemu umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. 

Certyfikacja w systemie FSC daje szanse na nowe kontrakty, pozwala na współpracę z firmami znajdującymi się w łańcuchu dostaw, zapewnia Klientów o naszym bezpośrednim uczestnictwie w globalnej ochronie środowiska . Dostęp do nowych rynków, do większej i bardziej zróżnicowanej bazy klientów to wpływ na wyższe przychody z działalności.

 

Certyfikaty:

Certyfikat
Certyfikat

Bioeko Grupa Tauron sp. z o.o.  w dniu 11 maja 2018 r. uzyskała Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0662/W wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dla produktu budowlanego pod nazwą Popiół lotny do betonu produkowanego w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III. Certyfikat jest dokumentem  potwierdzającym spełnienie wymagań normy PN-EN 450-1:2012 dla popiołu lotnego stosowanego jako dodatek typu II przy produkcji betonu. 

Certyfikaty:
Znak certyfikacji ITB "Wyrób budowlany"
Certyfikat stałości właściwości użytkowych