Udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia spółki ENERGOPOWER sp. z o.o. w Stalowej Woli i spółki Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. w Stalowej Woli

30.03.2015
Zarząd Spółki: Biomasa Grupa TAURON z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli, niniejszym informuje, że w dniu 26 marca 2015 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek: Energopower Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli jako Spółki Przejmującej i Biomasa Grupa TAURON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli jako Spółki Przejmowanej.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości przyjęty

Plan Połączenia wraz z jego załącznikami. Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie, na niniejszej stronie internetowej, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

 

Data publikacji: 30 marca 2015 r., godz. 16.10