Obsługa Placu Biomasy w Elektrowni Jaworzno III

07.04.2015
W ramach reorganizacji i standaryzacji systemu zarządzania i obsługi składowisk biomasy w poszczególnych elektrowniach Grupy, Spółka Biomasa Grupa TAURON w dniu 1 kwietnia przejęła obsługę placu w Elektrowni Jaworzno III

To już trzecia elektrownia z Grupy Tauron, którą obsługuje Spółka. Od stycznia br. realizowana jest obsługa placu w Elektrowni Łaziska.

Koncepcja obsługi składowisk placów przez Biomasa Grupa TAURON zbudowana jest w oparciu na wieloletnim modelu wypracowanym i sprawdzonym w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli. W Elektrowni Stalowa Wola obsługa prowadzona jest przez Spółkę od 2007 r. Proces zarządzania placem polega na całodobowej obsłudze instalacji magazynowania i podawania biomasy.

Do końca 2015 roku Biomasa Grupa TAURON będzie obsługiwała place biomasy we wszystkich Elektrowniach Grupy TAURON.