Zmiana danych rejestrowych Spółki

01.07.2015
Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 1 lipca 2015 roku nastąpiło połączenie Spółek Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. i Energopower sp. z o.o. w wyniku czego uległy zmianie dane rejestrowe Spółki.
Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 1 lipca 2015 roku nastąpiło połączenie Spółek Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. i Energopower sp. z o.o. w wyniku czego uległy zmianie dane rejestrowe Spółki.
Nowe dane rejestrowe Spółki Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. w Stalowej Woli:
KRS: 0000395659
NIP: 865 255 48 52
REGON: 180764060
Kapitał zakładowy: 9 000 000,00 zł

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległy tylko dane rejestrowe firmy – nazwa firmy oraz siedziba pozostały niezmienne:
Biomasa Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrócona nazwa: Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o.), ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.
Prosimy o uwzględnienie nowych danych Spółki od dnia 1 lipca 2015 roku we wszelkiej dokumentacji związanej z naszą Spółką, w tym w szczególności faktur.