Spotkanie informacyjne z producentami i dostawcami biomasy

12.08.2015
W dniu 07.08.2015 r. w Katowicach przy ulicy Siemianowickiej 60 (ZW Katowice) odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Biomasę Grupę TAURON sp. z o.o., na które zaproszeni zostali przedstawiciele firm biorący udział w postępowaniu przetargowym na zakup biomasy.
Głównym celem spotkania było przedstawienie warunków i standardów współpracy z dostawcami biomasy w okresie od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. 
Zarząd oraz pracownicy merytoryczni Spółki szczegółowo omówili najważniejsze problemy pojawiające się w dotychczasowej współpracy z dostawcami m.in. jakość dostarczanej biomasy, terminowość, poprawność składanej dokumentacji uwierzytelniającej pochodzenie biomasy. 
Spotkanie miało charakter informacyjno-szkoleniowy.