Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

18.01.2018
Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy. Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.
Termin złożenia wniosku do 18.01.2018 r.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:
 
Małgorzata Kamińska (e-mail: malgorzata.kaminska@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 111 645, w godz. od 8:00 do 10:00
 
Janusz Gnyp (e-mail: janusz.gnyp@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 116 387, w godz. od 8:00 do 10:00
 
W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku z Dostawcą podpisana zostanie Umowa Ramowa na dostawy biomasy oraz Umowa Wykonawcza po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Wielkość dostaw, cena, forma biomasy oraz lokalizacja, zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania.

Pliki do pobrania:
Załącznik: Nabór uzupełniający na LKD