Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

27.03.2018
Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy. Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.

Termin złożenia wniosku do 03.04.2018 r. do godz.15.00.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

  • Małgorzata Kamińska (adres e-mail: malgorzata.kaminska@biomasa-grupatauron.pl)
    pod numerem telefonu: 516 111 645, w godz. od 8:00 do 10:00
  • Janusz Gnyp (adres e-mail: janusz.gnyp@biomasa-grupatauron.pl)
    pod numerem telefonu: 516 116 387, w godz. od 8:00 do 10:00
W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku z Dostawcą podpisana zostanie Umowa Ramowa na dostawy biomasy oraz Umowa Wykonawcza po przeprowadzeniu postępowania w trybie ofertowym otwartym i zamkniętym. Wielkość dostaw, cena, forma biomasy oraz lokalizacja, zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania.

Załączniki:
Ogoszenie o naborze uzupeniajcym na LKD
UMOWA RAMOWA
Zalacznik nr 1 do Umowy ramowej na Dostawy Biomasy - Wzor
Zalacznik nr 2 do Umowy Ramowej na Dostawy Biomasy - Wzor Zlecenia na Dostawy Biomasy
Zalacznik nr 3a do Umowy Ramowej na Dostawy Biomasy - Oswiadczenie o pochodzeniu Biomasy Agro
Zalacznik nr 3b do Umowy Ramowej na Dostawy Biomasy - Oswiadczenie o pochodzeniu Biomasy Lesnej
Zalacznik nr 3c do Umowy Ramowej na Dostawy Biomasy Oswiadczenie sprzedawcy Drewno energetyczne
Zalacznik nr 5 do Umowy Ramowej na Dostawy Biomasy - Wzor dokumentu WZ
Zalacznik nr 6 do Umowy Ramowej na Dostawy Biomasy
Zalacznik nr 7 do Umowy Ramowej na Dostawy Biomasy Wytyczne do tworzenia karty charakterystyki Biomas
Zalacznik nr 8 do Umowy Ramowej na Dostawy Biomasy - Wzor - UMOWA Wykonawcza