Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

14.06.2018
Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy. Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola. Termin złożenia wniosku do 02.07.2018 r. do godz.15.00.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku z Dostawcą podpisana zostanie Umowa Ramowa na dostawy biomasy oraz Umowa Wykonawcza po przeprowadzeniu postępowania w trybie ofertowym otwartym i zamkniętym. 

Wielkość dostaw, cena, forma biomasy oraz lokalizacja, zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania.

Załączniki: Nabór uzupełniający na LKD
Ogloszenie o naborze uzupelniajacym na LKD
Umowa Ramowa