Informacja o przedłużeniu terminu na składanie „Wniosków Kwalifikacyjnych na LKD”.

24.09.2018
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. przedłuża termin na składanie „Wniosków kwalifikacyjnych na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy”.
Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.
Termin złożenia wniosku do 01.10.2018 r. do godz.15.00.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:
    Małgorzata Kamińska (adres e-mail: malgorzata.kaminska@tauron.pl) pod numerem telefonu: 516 111 645, w godz. od 8:00 do 10:00Janusz Gnyp (adres: e-mail: janusz.gnyp@tauron.pl) pod numerem telefonu: 516 116 387, w godz. od 8:00 do 10:00