Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

17.09.2018
Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy. Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.
Termin złożenia wniosku do 24.09.2018 r. do godz.15.00.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:
Małgorzata Kamińska (adres e-mail: malgorzata.kaminska@biomasa-grupatauron.pl) pod numerem telefonu: 516 111 645, w godz. od 8:00 do 10:00 Janusz Gnyp (adres: e-mail: janusz.gnyp@biomasa-grupatauron.pl) pod numerem telefonu: 516 116 387, w godz. od 8:00 do 10:00
W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku z Dostawcą podpisana zostanie Umowa Ramowa na dostawy biomasy oraz Umowa Wykonawcza po przeprowadzeniu postępowania w trybie ofertowym otwartym i zamkniętym.

Wielkość dostaw, cena, forma biomasy oraz lokalizacja, zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym
Umowa Ramowa wraz z załącznikami