Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym LKD/5/2018

10.10.2018
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy.
Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.

Termin złożenia wniosku do 31.10.2018 r. do godz.15.00.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

Małgorzata Kamińska (adres e-mail: malgorzata.kaminska@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 111 645, w godz. od 8:00 do 10:00

Janusz Gnyp (adres: e-mail: janusz.gnyp@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 116 387, w godz. od 8:00 do 10:00

W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku z Dostawcą podpisana zostanie Umowa Ramowa na dostawy biomasy oraz Umowa Wykonawcza po przeprowadzeniu postępowania w trybie ofertowym otwartym i zamkniętym. 

Wielkość dostaw, cena, forma biomasy oraz lokalizacja, zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym
2. Umowa Ramowa wraz z załącznikami

Uwaga: Wnioski kwalifikacyjne będą rozpatrywane na bieżąco, po wpłynięciu do sekretariatu do wyznaczonego terminu tj. do 31.10.2018 r. do godz. 15.00.