Zmiana nazwy i nowa strona internetowa Bioeko Grupa Tauron.

10.10.2018
W związku z rozszerzeniem zakresu działania spółki Biomasa Grupa TAURON i przejęciem przez nią procesów sprzedażowych Ubocznych Produktów Spalania i Ubocznych Produktów Wydobycia, zarząd spółki podjął decyzję o zmianie nazwy spółki Biomasa Grupa TAURON.
W rezultacie od 8 października br. spółka działa pod nazwą Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., kontynuując dotychczasowy profil działalności.

Wszystkie pozostałe dane: adres siedziby, NIP, REGON, numery telefonów oraz numery rachunków bankowych pozostają bez zmian. 

Zmiana nazwy firmy nie pociąga za sobą żadnych zmian dla partnerów Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

Pełne dane Spółki od 8 października 2018 roku brzmią:

Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.
ul. Energetyków 13
37-450 Stalowa Wola
Tel: 15 877 64 85
NIP: 865-255-48-52
REGON: 180764060
Kapitał zakładowy: 9 000 000 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000395659
 
W związku z dalszą reorganizacją tego obszaru  Bioeko Grupa TAURON od 2019 roku ma przejąć również procesy związane z zagospodarowaniem odpadów.