Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątkowych

08.11.2018
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny nr II/1/PN/18 na sprzedaż składników majątkowych.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „przetarg pisemny II/1/PN/18 – nie otwierać do 03.12.2018 r.” w siedzibie Spółki w Sekretariacie, ul. Energetyków 13 w Stalowej Woli, w terminie do dnia 30.11.2018 r. do godziny 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2018 r. o godz. 8.00 w siedzibie Spółki w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 13 w Sali Konferencyjnej.

Załączniki
  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Oferta
  3. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Oświadczenie uczestnika przetargu
  4. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych