Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych dla popiołów lotnych do betonu.

01.12.2018
Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o. w listopadzie 2018 otrzymała kolejny Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych dla popiołów lotnych do betonu produkowanych w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska. Pierwszy certyfikat dla popiołów lotnych do betonu pochodzących z Elektrowni Jaworzno III spółka uzyskała w maju b.r.