Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosku kwalifikacyjnego w ramach: „Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym LKD/1/2019”

22.01.2019
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. przedłuża termin składania wniosku kwalifikacyjnego w ramach naboru uzupełniającego na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola. 

Termin złożenia wniosku do 24.01.2019 r. do godz.14.00.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:
Małgorzata Kamińska (adres e-mail: malgorzata.kaminska@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 111 645, w godz. od 8:00 do 10:00
Janusz Gnyp (adres: e-mail: janusz.gnyp@tauron.pl) pod numerem telefonu: 516 116 387, w godz. od 8:00 do 10:00