Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

15.02.2019
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy nr LKD/2/2019.
Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.

Termin złożenia wniosku do 07.03.2019 r. do godz.15.00.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

Małgorzata Kamińska (adres e-mail: malgorzata.kaminska@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 111 645, w godz. od 8:00 do 10:00

Janusz Gnyp (adres: e-mail: janusz.gnyp@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 116 387, w godz. od 8:00 do 10:00

Załączniki: Nabór uzupełniający na LKD
  1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym
  2. Wniosek kwalifikacyjny
  3. Załącznik nr 1 – Wniosek Kwalifikacyjny ( dok. edytowalny)
  4. Umowa Ramowa
W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku z Dostawcą podpisana zostanie Umowa Ramowa na dostawy biomasy oraz Umowa Wykonawcza po przeprowadzeniu postępowania w trybie ofertowym otwartym i zamkniętym. 
Wielkość dostaw, cena, forma biomasy oraz lokalizacja, zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania.