Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym- nabór uzupełniający na LKD/3/2019

01.04.2019
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy nr LKD/3/2019.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola. 

Termin złożenia wniosku do 15.04.2019 r. do godz.15.00.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:
Małgorzata Kamińska (adres e-mail: malgorzata.kaminska@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 111 645, w godz. od 8:00 do 10:00
Janusz Gnyp (adres: e-mail: janusz.gnyp@tauron.pl) pod numerem telefonu: 516 116 387, w godz. od 8:00 do 10:00
Załączniki: Nabór uzupełniający na LKD
  1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym wraz załącznikami
  2. Załącznik nr 1 – Wniosek Kwalifikacyjny ( dok. edytowalny)
  3. Umowa Ramowa wraz załącznikami
W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku z Dostawcą podpisana zostanie Umowa Ramowa na dostawy biomasy oraz Umowa Wykonawcza po przeprowadzeniu postępowania w trybie ofertowym otwartym i zamkniętym. 
Wielkość dostaw, cena, forma biomasy oraz lokalizacja, zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania.