Przedłużenie terminu składania Wniosków Kwalifikacyjnych - nabór uzupełniający na LKD/3/2019

15.04.2019
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. przedłuża termin składania Wniosków Kwalifikacyjnych na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy nr LKD/3/2019 do 23.04.2019 r. do godz. 14.00.

Wnioski Kwalifikacyjne należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:
Małgorzata Kamińska (adres e-mail: malgorzata.kaminska@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 111 645, w godz. od 8:00 do 10:00
Janusz Gnyp (adres: e-mail: janusz.gnyp@tauron.pl) pod numerem telefonu: 516 116 387, w godz. od 8:00 do 10:00

Zapraszamy do składania Wniosków Kwalifikacyjnych.