Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników majątkowych

15.04.2019
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny nr I/1/PN/19 na sprzedaż składników majątkowych.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg pisemny I/1/PN/19 – nie otwierać do 06.05.2019 r.” w siedzibie Spółki w Sekretariacie, ul. Energetyków 13 w Stalowej Woli, w terminie do dnia 06.05.2019 r. do godziny 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.05.2019 r. o godz. 8.00 w siedzibie Spółki w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 13 w Sali Konferencyjnej.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Oferta
  3. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Oświadczenie uczestnika przetargu
  4. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych