Bioeko Grupa TAURON partnerem branżowego seminarium

16.04.2019
Bioeko Grupa TAURON partnerem V edycji seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania”.
To interdyscyplinarne spotkanie odbyło się 16 kwietnia 2019 w Warszawie i skupiło przedstawicieli nauki i branż jak: energetyka zawodowa, ciepłownictwo, budownictwo, drogownictwo, górnictwo sektor cementowy, kruszyw oraz inne pokrewne branże wykorzystujące uboczne produkty spalania z energetyki.

Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi podczas spotkania były: regulacje prawne w zakresie odpadów i produktów ubocznych (gospodarki odpadowej), definicje i normy dla ubocznych produktów spalania, rekomendowane metody zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego, realizowanie obowiązków zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego, pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania UPS-ów, metodologia badań i ocena jakości ubocznych produktów spalania oraz odpadów z procesów odsiarczania spalin, problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji.

Bioeko Grupa TAURON podczas spotkania wzięła udział w panelu dyskusyjnym i przedstawiła planowane do wdrożenia perspektywy wykorzystania UPS oraz bariery we wdrażaniu produktów na bazie UPS.

Przedstawiciele firm związanych z ubocznymi produktami spalania mieli możliwość wymiany swoich spostrzeżeń w zakresie problemów i wyzwań stojących przed branżą oraz podzieleniem się swoim doświadczeniem w zakresie optymalizacji wykorzystania UPS-ów.