Nowy Załącznik do Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym nr LKD/4/2019

11.06.2019
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. informuje, że dołącza do „Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy” nr LKD/4/2019 Załącznik nr 1 do Wniosku Kwalifikacyjnego, który stanowić będzie integralną część do postępowania nr LKD/4/2019.
Pozostałe wymogi ogłoszenia wraz załącznikami pozostają bez zmian.

Załączniki:
Załącznik nr 1 do Wniosku Kwalifikacyjnego