Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

30.05.2019
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy nr LKD/4/2019.
Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.

Termin złożenia wniosku do 21.06.2019 r. do godz.15.00.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

Małgorzata Kamińska (adres e-mail: malgorzata.kaminska@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 111 645, w godz. od 8:00 do 10:00

Janusz Gnyp (adres: e-mail: janusz.gnyp@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 116 387, w godz. od 8:00 do 10:00

Załączniki: Nabór uzupełniający na LKD
  1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym - Wniosek Kwalifikacyjny
  2. Załącznik nr 1 – Wniosek Kwalifikacyjny ( dok. edytowalny)
  3. Umowa Ramowa z załącznikami
W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku z Dostawcą, podpisana zostanie Umowa Ramowa na dostawy biomasy, która warunkuje udział w ogłaszanych przez Zamawiającego postępowaniach przetargowych oraz z zamówieniach z wolnej ręki.