Bioeko Patronem Salonu Kruszyw 2019

16.05.2019
Bioeko Grupa TAURON objęło patronatem Debatę Salon Kruszyw pt. „Zmienione wymagania dla kruszyw: nowe dokumenty – nowe podejście- szanse i ryzyka”.
15 maja podczas Międzynarodowych Targów Autostrada Polska odbyła się IX już debata Salon Kruszyw organizowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wspólnie z Targami Kielce S.A.

Tematami przewodnimi Debaty były:
Podstawowe zmiany wymagań dla kruszyw wg znowelizowanych norm
Skutki dla przemysłu wprowadzania znowelizowanych norm na wymagania dla kruszyw
Wymagania dla kruszyw wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla nawierzchni z betonu cementowego oraz wymagania dla kruszyw wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-05.03.04 dla nawierzchni z betonu cementowego
Analiza zmian wymagań dotyczących zakładowej i kontroli produkcji kruszyw wprowadzonych norm PN-EN 16236:2018-08

Podczas debaty przedstawiono analizę zmian w normach, ich praktyczne skutki oraz zaprezentowano nowe źródła surowców do produkcji kruszyw, zgodnie z wytycznymi norm. Zaprezentowano korzyści, ale również zagrożenia związane z zaproponowanym rozwiązaniami, w tym możliwością stosowania innych niż dotąd rodzajów surowców do produkcji kruszyw m.in. kruszyw po wydobywczych.

Omówiono zmiany wymagań i nowe obowiązki producentów dotyczące zakładowej kontroli produkcji kruszyw. W kontekście zastosowania kruszyw przedstawiono ryzyka związane z reakcją niektórych kruszyw użytych do warstwy ścieralnej nawierzchni z kwaśnym środowiskiem asfaltowym w otoczeniu czynników środowiskowych.

Salon Kruszyw