Bioeko partnerem sesji „Gospodarowanie odpadami wydobywczymi”

21.05.2019
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. 20 maja 2019 r. podczas konferencji o charakterze naukowo – badawczym Szkoła Gospodarki Odpadami objęła patronatem sesję „Gospodarowania odpadami wydobywczymi”.

Inicjatorami i organizatorami VIII edycji Szkoły Gospodarki Odpadami jest Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Fundacja dla AGH.

Uczestnikami konferencji byli pracownicy wydziałów ochrony środowiska, przedstawiciele Uczelni, Instytutów PAN, resortowych jednostek naukowo-badawczych oraz firm i zakładów przemysłowych. 

Podczas patronackiej sesji  Bioeko Grupy TAURON, były poruszane tematy dotyczące odpadów wydobywczych, m.in.

aktualne rozwiązania prawne w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi – praktyka ich stosowania,
trendy w gospodarce odpadami wydobywczymi,
bezodpadowe górnictwo i energetyka – wskaźnik antropogeniczny,
możliwości wykorzystania odpadów wydobywczych z wybranych kopalń węgla kamiennego w świetle ich cech fizykomechanicznych,
kruszywo z udziałem odpadów górniczych jako materiał dla budownictwa drogowego i geoinżynierii,
ocena kosztów gospodarki skałą płonną w funkcji zmiennego poziomu współczynnika uzysku węgla netto na przykładzie kopalni węgla kamiennego,
kierunkowe wykorzystanie wybranych odpadów wydobywczych i energetycznych do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych.