Przedłużenie terminu składania Wniosków Kwalifikacyjnych - nabór uzupełniający na LKD/4/2019

21.06.2019
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. przedłuża termin składania Wniosków Kwalifikacyjnych na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy nr LKD/4/2019
do 27.06.2019 r. do godz. 15.00. 
Wnioski Kwalifikacyjne należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

Małgorzata Kamińska (adres e-mail: malgorzata.kaminska@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 111 645, w godz. od 8:00 do 10:00

Janusz Gnyp (adres: e-mail: janusz.gnyp@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 116 387, w godz. od 8:00 do 10:00

Zapraszamy do składania Wniosków Kwalifikacyjnych.