„Możliwość uzdatniania popiołów lotnych fluidalnych pochodzących z kotła fluidalnego TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza z bieżącej produkcji i przetwarzania go przy pomocy CO2 w procesie karbonatyzacji dla Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.”

13.06.2019
Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie czynności i przygotowanie pracy na temat: „Możliwość uzdatniania popiołów lotnych fluidalnych pochodzących z kotła fluidalnego TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza z bieżącej produkcji i przetwarzania go przy pomocy CO2 w procesie karbonatyzacji dla Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.”
Treść ogłoszenia znajduje się w pliku: Projekt CASCO Zaproszenie do postępowania KARBONATYZACJA ZAPROSZENIE

Załączniki:
  1. Projekt CASCO Zaproszenie do postępowania KARBONATYZACJA ZAPROSZENIE
  2. Załącznik 1 Oferta
  3. Załącznik 2 Oświadczenie wykonawcy
  4. Załącznik 3 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
  5. Załącznik 4 Klauzula informacyjna
  6. Załącznik 5 Umowa
  7. Informacja o wyniku postępowania


Szanowni Państwo, 
Zamawiający informuje, że dokonuje poprawienia omyłki pisarskiej w Umowie § 2 ust. 1  - Załączniku nr 5 do „Zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie czynności i przygotowanie pracy na temat: „Możliwość uzdatniania popiołów lotnych fluidalnych pochodzących z kotła fluidalnego TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza z bieżącej produkcji i przetwarzania go przy pomocy CO2 w procesie karbonatyzacji dla Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.” w zakresie terminu realizacji umowy.  

Jest:
§ 2. 
TERMINY I FORMA REALIZACJI UMOWY. 

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę (wraz z jej odbiorem, o którym mowa w ust. 4) w terminie do 13 lipca 2019 r. oraz przekazać wyniki pracy w formie raportu w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.
Winno być:
  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę (wraz z jej odbiorem, o którym mowa w ust. 4) w terminie do 31 lipca 2019 r. oraz przekazać wyniki pracy w formie raportu w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Powyższa zmiana stanowi integralną część zaproszenia do składania ofert do  w/w postępowania.