Bioeko wyłącznym operatorem Grupy TAURON w zakresie UPS i UPW

12.07.2019
W lipcu br. roku zakończył się Projekt „Reorganizacja obszaru ubocznych produktów spalania i wydobycia w Grupie TAURON”. W konsekwencji, spółka Bioeko Grupa TAURON stała się jedynym operatorem zarządzającym ofertą produktową UPS/UPW i zewnętrznymi relacjami rynkowymi w imieniu Grupy.
Od sierpnia 2016 roku Spółka Bioeko Grupa TAURON wypracowywała w ramach zespołu projektowego zasady dotyczące Reorganizacji obszaru UPS/UPW wytwarzanych w Grupie TAURON. Podstawową przesłanką do uruchomienia projektu były wysokie koszty ponoszone przez całą Grupę TAURON w związku z zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania i wydobywania.

Praca zespołu polegała na identyfikacji stanu faktycznego w obszarze UPS/ UPW w Grupie TAURON oraz na szerokiej analizie rynku i możliwości współpracy z klientami zewnętrznymi. Głównym celem projektu, obok analiz możliwości rynkowych, było wykreowanie podmiotu w Grupie dla którego obrót produktami UPS/UPW byłby podstawą działalności. Projekt składał się z dwóch etapów. W ramach pierwszego, w styczniu 2018 roku BGT przejęło procesy sprzedażowe UPS/UPW. Kolejnym etapem projektu, prowadzonym od stycznia 2019 r. jest zarządzanie i pełna odpowiedzialność za procesy zagospodarowania ubocznych produktów spalania i wydobycia.

- Budowanie kompetencji operatora w obszarze gospodarowania produktami ubocznymi, to ogromne wyzwanie dla spółki Biomasa Grupa TAURON, która w bardzo krótkim czasie musiała przyswoić wiedzę o rynku, produktach i konkurencji. – mówi Andrzej Grela, prezes zarządu Bioeko Grupa TAURON. - Zebrane doświadczenia podczas realizacji projektu utwierdziły nas w przekonaniu, że jesteśmy odpowiednio przygotowani – dodaje.

W najbliższych latach Spółka BGT planuje wprowadzanie do oferty handlowej nowych produktów wytwarzanych na bazie UPS i UPW oraz udział w rynkach zewnętrznych poza Grupą TAURON.

Bioeko Grupa TAURON operator UPS i UPW