Ogłoszenie o Postępowaniu Kwalifikacyjnym

27.04.2020
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy nr LKD/2/2020. 
Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.
Termin złożenia wniosku do 20.05.2020 r. do godz.15.00.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:


Małgorzata Kamińska (adres e-mail: malgorzata.kaminska@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 111 645, w godz. od 8:00 do 10:00

Janusz Gnyp (adres: e-mail: janusz.gnyp@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 116 387, w godz. od 8:00 do 10:00

Monika Borowiec (adres: e-mail: monika.borowiec@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 572 887 831, w godz. od 8:00 do 10:00


Załączniki:
1. Ogłoszenie o Postępowaniu Kwalifikacyjnym 
2. Załącznik nr 1 – Wniosek Kwalifikacyjny ( dok. edytowalny)
3. Umowa Ramowa na dostawy biomasy wraz z załącznikami-WZÓR
4. Załączniki 1-7 do Wniosku Kwalifikacyjnego
 
W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku z Dostawcą podpisana zostanie Umowa Ramowa na dostawy biomasy oraz Umowa Wykonawcza po przeprowadzeniu postępowania w trybie ofertowym otwartym i zamkniętym.
Wielkość dostaw, cena, forma biomasy oraz lokalizacja, zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania.