Bioeko Grupa TAURON Partnerem Konferencji Drogowo-Kruszywowej

07.09.2021
Tematem przewodnim  konferencji Drogowo-Kruszywowej, która odbywa się w Krakowie w dniach 6-8 września 2021 są zagadnienia dotyczące materiałów, surowców, technologii i wykorzystaniu ich przy projektowaniu oraz budowie nawierzchni drogowych. Budownictwo drogowe jest gałęzią branży budowlanej, która niewątpliwie jest jednym z podstawowych odbiorców kruszyw –tych powydobywczych. Podczas wydarzenia promujemy kruszywa do drogownictwa  TAURONIT D i kruszywa do budownictwa hydromelioracyjnego TAURONIT H.