Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.

21.12.2021
Niniejsza informacja stanowi Informację o realizacji strategii podatkowej Bioeko Grupa TAURON sp. z o. o. (dalej: Spółka) za 2020 r. (dalej: Informacja), będącą realizacją obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT), zgodnie z którym Spółka oraz PGK obowiązane są do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Bioeko Grupa TAURON za 2020 r. (pdf)