Ogłoszenie o Postępowaniu Kwalifikacyjnym

10.02.2022
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na Listę Kwalifikowanych Dostawców Biomasy nr LKD/1/2022.
Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.

Termin złożenia wniosku do 04.03.2022 r. do godz.15.00.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

Małgorzata Kamińska (adres e-mail: malgorzata.kaminska@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 111 645, w godz. od 8:00 do 10:00

Janusz Gnyp (adres: e-mail: janusz.gnyp@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 116 387, w godz. od 8:00 do 10:00

Monika Borowiec (adres: e-mail: monika.borowiec@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 572 887 831, w godz. od 8:00 do 10:00

 Załączniki:
  1. Ogłoszenie o Postępowaniu Kwalifikacyjnym na LKD
  2. Załącznik nr 1 – Wniosek Kwalifikacyjny
  3. Załączniki 1-7 do Wniosku Kwalifikacyjnego
  4. Wzór Umowy Ramowej na dostawy biomasy
W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku z Dostawcą, podpisana zostanie Umowa Ramowa na dostawy biomasy oraz Umowa Wykonawcza po przeprowadzeniu postępowania w trybie ofertowym otwartym i zamkniętym.
Wielkość dostaw, cena, forma biomasy oraz lokalizacja, zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania.