Bioeko Grupa TAURON poszerza działalność w zakresie obszaru UPS

10.02.2022

Bioeko Grupa TAURON od początku lutego 2022 rozpoczęło współpracę w zakresie odbiorów i gospodarczego wykorzystania Ubocznych Produktów Spalania wytwarzanych w firmie TAMEH POLSKA sp. z o.o.

W związku z pilną potrzebą odbiorów UPS (związaną z nagłym brakiem możliwości realizowania tych odbiorów ze spółki TAMEH POLSKA przez dotychczasowych zewnętrznych odbiorców) Bioeko Grupa TAURON, w krótkim czasie zorganizowała odbiory i gospodarcze wykorzystanie odpadów w postaci popiołów oraz przejęła odpowiedzialność za ten obszar.

Współpraca między spółkami oparta jest o wypracowane relacje handlowe. To już kolejny podmiot Grupy TAURON, w której BGT przejmuje obsługę w zakresie gospodarczego wykorzystania UPS.


Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. to wyspecjalizowany podmiot w Grupie Kapitałowej TAURON w zakresie realizacji procesu sprzedaży i zagospodarowania UPS i UPW, której 100% właścicielem jest TAURON Polska Energia.

TAMEH POLSKA to spółka, której jedynym właścicielem jest TAMEH HOLDING sp. z o.o. w której po 50 % udziałów posiada TAURON Polska Energia oraz ArcelorMittal Poland S.A. (AMP). Głównym zadaniem TAMEH POLSKA jest zapewnienie dostaw mediów energetycznych dla AMP oraz ciepła i energii elektrycznej dla odbiorców zewnętrznych.