Oświadczenie o rozliczeniach z podmiotami z rajów podatkowych

17.05.2022
Działając w imieniu spółki Bioeko TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola, KRS 0000395659, NIP 865 25 54 852, oświadczamy, że Bioeko Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie dokonała w 2021 roku żadnych rozliczeń z jakimkolwiek podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub kraju stosującym szkodliwą konkurencje podatkową, tj. wymienionym na liście tzw. rajów podatkowych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 600).

Szczegółowe oświadczenie w powyższej sprawie dostępne jest tutaj.