Salon Kruszyw pod patronatem Bioeko Grupa TAURON

11.05.2022
Kolejny raz, Bioeko Grupa TAURON została partnerem Salonu Kruszyw podczas Międzynarodowych Targów Nowa Infrastruktura w Kielcach. Tematem przewodnim debaty były „Aktualne wyzwania branży kruszywowej. Czy jest czego się obawiać?”. Prelegenci przedstawili aktualne problemy z jakimi muszą się zmagać producenci kruszyw w kraju oraz  została poruszona tematyka wymagań się w nowych normach i dokumentach aplikacyjnych. z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń zebranych przez producentów kruszyw i wykonawców dróg. 

Podczas wydarzenia Bioeko Grupa TAURON promowała produkty do Drogownictwa TAURONIT D i popioły lotne fluidalne.