Ogłoszenie o Postępowaniu Kwalifikacyjnym

28.07.2022

Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na Listę Kwalifikowanych Dostawców Biomasy nr LKD/3/2022.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.
Termin złożenia wniosku do 16.08.2022 r. do godz.15.00.

Małgorzata Kamińska (adres e-mail: malgorzata.kaminska@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 516 111 645, w godz. od 8:00 do 10:00

Monika Borowiec (adres: e-mail: monika.borowiec@tauron.pl)
pod numerem telefonu: 572 887 831, w godz. od 8:00 do 10:00

Załączniki: 
1. Ogłoszenie o Postępowaniu Kwalifikacyjnym na LKD 
2. Załącznik nr 1 – Wniosek Kwalifikacyjny ( dok. edytowalny) 
3. Załączniki 1-6 do Wniosku Kwalifikacyjnego
4. Wzór Umowy Ramowej na dostawy biomasy