Ogłoszenie o Postępowaniu Kwalifikacyjnym

08.11.2022
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na Listę Kwalifikowanych Dostawców Biomasy nr LKD/4/2022.
Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.
Termin złożenia wniosku do 30.11.2022 r. do godz.15.00.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

w kwestiach formalnych:

Magdalena Paprocka (e-mail: magdalena.paprocka@tauron.pl)

(pod numerem telefonu: 572 889 712, w godz. od 9:00 do 14:00)

Monika Borowiec (e-mail:monika.borowiec@tauron.pl)

(pod numerem telefonu: 572 887 831, w godz. od 9:00 do 14:00)

w kwestiach merytorycznych:

Magdalena Kiełb (e-mail: magdalena.kielb@tauron.pl)

(pod numerem telefonu: 572 886 093, w godz. od 9:00 do 14:00)

Iwona Kmak (e-mail: iwona.kmak@tauron.pl)

(pod numerem telefonu: 516 111 315, w godz. od 9:00 do 14:00)

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o Postępowaniu Kwalifikacyjnym na LKD 

2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, 1-6 do Wniosku Kwalifikacyjnego

3. Wzór Umowy Ramowej na dostawy biomasy 

 

W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku z Dostawcą, podpisana zostanie Umowa Ramowa na dostawy biomasy oraz Umowa Wykonawcza po przeprowadzeniu postępowania w trybie ofertowym otwartym i zamkniętym.

Wielkość dostaw, cena, forma biomasy oraz lokalizacja, zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania.