Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r.

20.12.2022
Niniejsza informacja stanowi Informację o realizacji strategii podatkowej Bioeko Grupa TAURON sp. z o. o.  za 2021 r., będącą realizacją obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym Spółka oraz PGK obowiązane są do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Bioeko Grupa Tauron w 2021 roku