Ogłoszenie o Postępowaniu Kwalifikacyjnym

18.08.2023
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający na Listę Kwalifikowanych Dostawców Biomasy nr LKD/3/2023.
Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola.
Termin złożenia wniosku do 20.09.2023 r. do godz.15.00.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

w kwestiach formalnych:
Magdalena Paprocka (e-mail: magdalena.paprocka@tauron.pl) (pod numerem telefonu: 572 889 712, w godz. od 9:00 do 14:00)
Monika Borowiec (e-mail: monika.borowiec@tauron.pl) (pod numerem telefonu: 572 887 831, w godz. od 9:00 do 14:00)

w kwestiach merytorycznych:
Magdalena Kiełb (e-mail: magdalena.kielb@tauron.pl) (pod numerem telefonu: 572 886 093, w godz. od 9:00 do 14:00)
Monika Adamska (e-mail: monika.adamska2@tauron.pl) (pod numerem telefonu: 607 224 107, w godz. od 9:00 do 14:00)

Załączniki:
1. Ogłoszenie o Postępowaniu Kwalifikacyjnym na LKD
2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, 1-6 do Wniosku Kwalifikacyjnego
3. Wzór Umowy Ramowej na dostawy biomasy


W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku z Dostawcą, podpisana zostanie Umowa Ramowa na dostawy biomasy oraz Umowa Wykonawcza po przeprowadzeniu postępowania w trybie ofertowym otwartym i zamkniętym.
Wielkość dostaw, cena, forma biomasy oraz lokalizacja, zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania.