IV Konferencja Drogowo-Kruszywowa pod patronatem Bioeko Grupa TAURON

28.02.2024


W ramach tegorocznej Konferencji Drogowo-Kruszywowej poruszane są zagadnienia dotyczące materiałów, surowców, technologii i wykorzystywania ich przy projektowaniu oraz budowie nawierzchni drogowych. Ważnym celem tego wydarzenia jest integracja branży: firm wykonawczych, projektowych, inwestorów, administracji drogowej, firm produkujących materiały i dostarczających technologie dla branży drogowej oraz  środowisk naukowych umożliwiająca wymianę doświadczeń.
Budownictwo drogowe jest gałęzią branży budowlanej, która jest jednym z podstawowych odbiorców kruszyw powydobywczych. Podczas wydarzenia promowaliśmy kruszywa do drogownictwa TAURONIT D, kruszywa do budownictwa hydromelioracyjnego TAURONIT H oraz żużel.