Specjalista ds. Obsługi Klienta

11.12.2020
TAURON to druga co do wielkości Grupa energetyczna w Polsce, zajmująca się wydobyciem węgla oraz produkcją, dystrybucją, sprzedażą energii elektrycznej, ciepła i gazu. Działamy na obszarze równym niemal 1/5 powierzchni kraju na terenie 5 województw. Codziennie ponad 25 tys. pracowników odpowiada na potrzeby kilku milionów naszych klientów. Naszą misją jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie. Kluczem do naszego sukcesu są pasja i zaangażowanie pracowników. To, co dla nas ważne, określają wartości PRO, czyli partnerstwo, rozwój i odwaga. Poszukujemy ludzi chętnie rozwijających swoje kompetencje, otwartych na nowe wyzwania, innowacyjnych oraz potrafiących budować partnerskie relacje z klientami i współpracownikami. Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., jest specjalistyczną firmą zajmującą się pozyskiwaniem, transportem i przetwarzaniem biomasy na potrzeby energetyki zawodowej oraz realizuje projekt zagospodarowania ubocznych produktów spalania i wydobycia dla Grupy TAURON. Obowiązki:
• bieżąca współpraca ze Spółkami Grupy Kapitałowej w zakresie planowania i bilansowania dostępnych strumieni produktowych;
• rozwój systemów raportowych w zakresie łańcucha dostaw na potrzeby zarządcze;
• planowanie produkcji i alternatywnych źródeł dostępności;
• bieżąca kontrola realizacji zleceń produkcyjnych, dostaw towarów i surowców;
• planowanie i optymalizacja poziomu zapasów magazynowych na produkty, towary i surowce przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi firmy oraz zewnętrznymi uczestnikami łańcucha dostaw;
• prowadzenie analiz w obszarze  funkcjonowania  łańcucha dostaw oraz monitoring kosztów;
• opracowywanie i wdrażanie nowych standardów logistycznych;
• administrowanie danymi podstawowymi systemów informatycznych w zakresie logistyki, zasilanie systemów informatycznych zewnętrznymi danymi (plany, prognozy itp.);
• udział w rozwoju i modernizacji systemów informatycznych w celu usprawnienia procesów  zarządzania łańcuchem dostaw;
• ścisła współpraca z innymi obszarami w Spółce i Grupie Kapitałowej w celu zapewnienia realizacji założonych efektów sprzedażowych,
• udział w przygotowywaniu budżetów rocznych, prognoz, planów krótko i długoterminowych;
• udział w prowadzeniu projektów w celu wdrażania działań rozwojowych wspierających realizację strategii Spółki i Grupy Kapitałowej.

Wymagania:
• bieżąca współpraca ze Spółkami Grupy Kapitałowej w zakresie planowania i bilansowania dostępnych strumieni produktowych;
• rozwój systemów raportowych w zakresie łańcucha dostaw na potrzeby zarządcze;
• planowanie produkcji i alternatywnych źródeł dostępności;
• bieżąca kontrola realizacji zleceń produkcyjnych, dostaw towarów i surowców;
• planowanie i optymalizacja poziomu zapasów magazynowych na produkty, towary i surowce przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi firmy oraz zewnętrznymi uczestnikami łańcucha dostaw;
• prowadzenie analiz w obszarze  funkcjonowania  łańcucha dostaw oraz monitoring kosztów;
• opracowywanie i wdrażanie nowych standardów logistycznych;
• administrowanie danymi podstawowymi systemów informatycznych w zakresie logistyki, zasilanie systemów informatycznych zewnętrznymi danymi (plany, prognozy itp.);
• udział w rozwoju i modernizacji systemów informatycznych w celu usprawnienia procesów  zarządzania łańcuchem dostaw;
• ścisła współpraca z innymi obszarami w Spółce i Grupie Kapitałowej w celu zapewnienia realizacji założonych efektów sprzedażowych,
• udział w przygotowywaniu budżetów rocznych, prognoz, planów krótko i długoterminowych;
• udział w prowadzeniu projektów w celu wdrażania działań rozwojowych wspierających realizację strategii Spółki i Grupy Kapitałowej.

Oferujemy:
• interesującą pracę w dynamicznym i rozwojowym zespole,
• atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
• niezbędne narzędzia pracy,
• możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz korzystania z wiedzy i doświadczeń korporacyjnych,
• możliwość pracy w jednej z największych grup kapitałowych w sektorze energetycznym w  Polsce.

Kontakt:
Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV i listu motywacyjnego, z zaznaczeniem oczekiwań finansowych i czasu, w którym kandydat może podjąć pracę na adres: marta.straczek@tauron.pl  w terminie do 09-10-2020 r. do godz. 12:00.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w aplikacji Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Prosimy postawić wyraźny znak „X” przy pozycji „Wyrażam zgodę” lub w przypadku braku Pani/Pana zgody przy pozycji „Nie wyrażam zgody” , a także o postawienie znaku „X” przy pozycji dotyczącej potwierdzenia, że Pani/Pan zapoznała(ł) się z Klauzulą informacyjną umieszczoną w ogłoszeniu dotyczącym rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan kandyduje.
Jednocześnie informujemy, że postawienie znaku „X” przy pozycji „Nie wyrażam zgody” i/lub braku zaznaczenia pozycji potwierdzającej, że Pani/Pan zapoznała(ł) się z Klauzulą informacyjną spowoduje, że nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, co uniemożliwi Pani/Panu udział w niniejszym postępowaniu rekrutacyjnym, a nadesłane przez Panią/Pana CV oraz list motywacyjny zostaną od razu zniszczone.

„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. moich danych osobowych w celu oceny moich kwalifikacji, oceny zdolności i umiejętności oraz wyboru i zatrudnienia odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób na wybranym stanowisku, w związku z którym toczy się postępowanie rekrutacyjne. Powyższa zgoda obejmuje dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie życiorysie (CV), liście motywacyjnym.