Specjalista ds. handlowych(rynek budowlany i rolniczy)

18.11.2021
Miejsce pracy: Jaworzno
Obowiązki:
•  Poszukiwanie nowych klientów oraz utrzymywanie kontaktów handlowych z obecnymi kontrahentami (rynek budowlany i rolniczy)
• Analiza rynku, zachowania konkurencji i odbiorców oraz realizacja działań zmierzających do maksymalizacji wyników finansowych
• Raportowanie wyników prowadzonych działań
• Wdrażanie i realizacja strategii rozwoju sprzedaży gipsu i mieszanki popiołowo-żużlowej
• Prezentacja oferty oraz przygotowywanie i przedstawianie propozycji umów dla klientów
• Negocjacje warunków zawieranych transakcji
• Wsparcie przy analizie i rozwiązywaniu reklamacji
• Zwiększenie efektywności działań rynkowych
• Monitoring i analiza sprzedaży oraz kosztów
• Uczestnictwo w projektach rozwojowych Spółki i Grupy Kapitałowej
• Rekomendowanie zmian mających na celu poprawę efektywności Spółki

• Rekomendowanie działań wspierających realizację celów biznesowych Spółki
• Pełnienie roli menedżera produktu dla gipsu i mieszanki popiołowo-żużlowej

Wymagania:
• Wykształcenie minimum średnie
• Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
• Znajomość rynku ubocznych produktów spalania (UPS) lub ubocznych produktów wydobycia (UPW)
• Zdolności negocjacyjne i umiejętność nawiązywania długotrwałych relacji biznesowych
• Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres
• Odpowiedzialność, terminowość, zaangażowanie
• Dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia i planowania
• Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w oparciu o zgromadzone dane
• Dobra znajomość MS Office
• Pełna dyspozycyjność i gotowość do częstych podróży służbowych
• Aktywne prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
• interesującą pracę w dynamicznym i rozwojowym zespole,
• atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
• niezbędne narzędzia pracy,
• możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz korzystania z wiedzy i doświadczeń korporacyjnych,
• możliwość pracy w jednej z największych grup kapitałowych w sektorze energetycznym w  Polsce.

Kontakt:
Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV i listu motywacyjnego, z zaznaczeniem oczekiwań finansowych i czasu, w którym kandydat może podjąć pracę na adres: iwona.uczarczyk@tauron.pl  w terminie do 16-12-2021 r. do godz. 12:00.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w aplikacji Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Prosimy postawić wyraźny znak „X” przy pozycji „Wyrażam zgodę” lub w przypadku braku Pani/Pana zgody przy pozycji „Nie wyrażam zgody” , a także o postawienie znaku „X” przy pozycji dotyczącej potwierdzenia, że Pani/Pan zapoznała(ł) się z Klauzulą informacyjną umieszczoną w ogłoszeniu dotyczącym rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan kandyduje.
Jednocześnie informujemy, że postawienie znaku „X” przy pozycji „Nie wyrażam zgody” i/lub braku zaznaczenia pozycji potwierdzającej, że Pani/Pan zapoznała(ł) się z Klauzulą informacyjną spowoduje, że nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, co uniemożliwi Pani/Panu udział w niniejszym postępowaniu rekrutacyjnym, a nadesłane przez Panią/Pana CV oraz list motywacyjny zostaną od razu zniszczone.

„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. moich danych osobowych w celu oceny moich kwalifikacji, oceny zdolności i umiejętności oraz wyboru i zatrudnienia odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób na wybranym stanowisku, w związku z którym toczy się postępowanie rekrutacyjne. Powyższa zgoda obejmuje dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie życiorysie (CV), liście motywacyjnym.