Biomasa Leśna

Poznaj oferowane przez nas rodzaje drewna energetycznego

Zrębka drzewna

Rozdrobnione drewno w postaci ścinków o nieregularnych kształtach. Produkowane są podczas trzebienia drzewostanów, obrabiana kłód w tartakach, z odpadów drzewnych w zakładach przetwarzających drewno. Wartość opałowa zrębków wynosi 6-16 MJ/kg, wilgotność 20-60%.

Drewno kawałkowe

Pozostałości z drewna konstrukcyjnego, odpady z produkcji przycinanych na wymiar półwyrobów, materiały nie spełniające norm półwyrobów. Średnia wartość opałowa wynosi 11-22 MJ/kg, wilgotność sięga 20-30%.

Trociny

Odpady,10% drewna przerabianego w tartakach, a także produkt uboczny skrawania, frezowania. Poziom wilgotności trocin jest zróżnicowany i waha się od 6-10% do 45-65% dla trocin ze świeżo ściętego drzewa.

Pelet drzewny

Przetworzone odpady drzewne (trociny, wióry, zrębki), sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Proces granulacji przebiega bez dodatku substancji klejącej. Wartość opałowa peletu wynosi 16,5-17,5 MJ/kg, wilgotność 7-12%.