Biomasa dla Grupy TAURON

Od września 2015 roku Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. jest jedynym dostawcą biomasy do jednostek wytwórczych Grupy TAURON tj. Elektrowni Jaworzno oraz Zakładu Wytwarzania Tychy.
  • Pozyskiwaniem, transportem i uwierzytelnianiem drewna energetycznego oraz biomasy pochodzenia rolniczego
  • Kontroluje jakość dostarczanego towaru w poszczególnych jednostkach wytwórczych Grupy TAURON
  • Jest operatorem placu składowego biomasy w TAURON Wytwarzanie S.A.
partnerstwo

Kwalifikowani dostawcy Biomasy

Biomasa dostarczana do Grupy pochodzi jedynie od sprawdzonych Podmiotów, którzy wpisani zostali na Listę Kwalifikowanych Dostawców oraz uzyskali pozytywny wynik audytu kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez niezależną firmę certyfikującą. Dostawcy biomasy do Grupy TAURON zobowiązani są do dostarczenia poprawnie uzupełnionej dokumentacji uwierzytelniającej pochodzenia biomasy.

Działalność Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

Współpracujemy w zakresie dostaw biomasy zarówno z zakładami przetwórstwa drzewnego, producentami biomasy, pośrednikami handlowymi i rolnikami.

Działamy w oparciu o doświadczenie oraz znajomość krajowego i zagranicznego rynku paliw

Dysponujemy nowoczesną, specjalistyczną flotą transportową umożliwiającą odbiór biomasy

Każda dostawa biomasy do Grupy TAURON wymaga udokumentowania pochodzenia biomasy zgodnie z aktualnymi wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz wytycznymi jednostek wytwórczych. Wymagania dotyczące dokumentacji szczegółowo opisano w załączonym dokumencie.

Aktualnie spalane asortymenty przez jednostki wytwórcze Grupy TAURON, wraz z parametrami jakościowymi

Dostawa biomasy do jednostek wytwórczych Grupy TAURON