Udostępnienie do publicznej wiadomości Planu Połączenia Spółki ENERGOPOWER sp. z o.o. w Stalowej Woli i Spółki Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. w Stalowej Woli

13.04.2015
Zarząd Spółki: Biomasa Grupa TAURON z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli, niniejszym informuje, że w dniu 13 kwietnia 2015 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek: Energopower Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli jako Spółki Przejmującej i Biomasa Grupa TAURON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli jako Spółki Przejmowanej.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości przyjęty Plan Połączenia wraz z jego załącznikami.

Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie, na niniejszej stronie internetowej, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

 

Data publikacji: 13 kwietnia 2015 godz. 15:45

Pliki do pobrania:
13_04_2015_Plan_Polaczenia_BGT_Energopower